• +90 216 311 00 58

 • info@novades.com.tr

 • Mimar sinan mah. Üsküdar cad. Yedpa ticaret merkezi C. Cad. No:49 ATAŞEHİR İSTANBUL

 • SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  Çevresel Ürün Beyanı (EPD)


  ALUCOBOND®, uluslararası ISO standartlarına uygun bir çevresel ürün beyanına (EPD) sahiptir. Bu sırada, “ekolojik ayak izi”, bağımsız bir üçüncü taraf tarafından kontrol edilir. EPD, örn. enerji tüketimi, oluşan sera gazı (CO2) veya su tüketimi gibi ürünün çevre üzerindeki etkisi ve çevresel etkileri hakkında bilgi verir. Doküman, binaların sürdürülebilirlik sertifikasyonunda kanıt olarak kullanılır.


  Daha fazla bilgi


  Bir binanın sürdürülebilirliğini değerlendirmek içini kullanılan yapı ürünleri hakkında kapsamlı bilgilere ihtiyaç duyulur. Mimarlara ve uzman planlamacılara bu bilgileri anlaşılır bir formatta sunmak için çevresel ürün beyanları (İng. Environmental Product Declarations – EPDs) geliştirilmiştir.


  Bu beyanlar, bina seviyesinde ekolojik bir değerlendirme için, örneğin eko bilançonun sonuçları gibi tüm önemli verileri sağlar. Ayrıca, örneğin kullanım aşamasında uçucu organik bileşiklerin (Volatile Organic Compounds – VOC) salınması ve sürdürülebilirlik ve değerlendirme becerisi gibi kullanımla ilgili başka faydalı bilgiler içerirler.


  Çevresel ürün beyanları, binaların sürdürülebilirlik sertifikasyonunda kanıt olarak kullanılır. Günümüzde, bütünsel değerlendirme yöntemi sayesinde, bir binayı sürdürülebilir kalitesi açısından analiz etmek mümkündür.  Eko bilançolar


  Bir eko bilanço, hangi çevre etkilerinin bir binanın üretimi, kullanımı ve yıkılmasından kaynaklandığını gösterir. Hesaplama kapsamında, örneğin kullanılan yapı malzemelerini üretmek ve binayı tahmini kullanım süresi boyunca işletmek için ne kadar enerjinin gerekli olduğu belirlenir. Eko bilançonun sonuçları, diğerlerinin yanı sıra çevresel ürün beyanlarında yayınlanır. Üreticiye özel EPD’ler mevcut değilse, ökobau.dat veritabanı, bir bina eko bilançosunun temeli olarak işlev görür. Bu veritabanı, birçok yapı ürünü için ortalama eko bilanço verilerini içerir.


  Avrupa Alüminyum Birliği, artan talepler göz önüne alındığında, alüminyum yapı ürünleri için uluslararası ISO standartlarına uygun çevresel ürün beyanlarının (EPD’ler) geliştirilmesine karar vermiştir. EPD, piyasalar hakkında kapsamlı ve şeffaf bilgi tabanı olarak kabul edilir. Diğer işlevlerinin yanı sıra, bina sertifikasyonu için veri tabanı olarak işlev görür (örn. DGNB Sertifikası gibi). Değerlendirme, ürünün tüm kullanım ömrünü kapsar, yani çok sayıda ekolojik veri işlenir ve uluslararası alanda kabul edilen bir formatta gösterilir. Bu sırada diğerlerinin yanı sıra, “Birincil enerjinin kullanımı” , “Su tüketimi”, “Sera gazı emisyonları”, vb. hakkında, örn. uluslararası alanda sık kullanılan CO2'ye eşdeğer birimlerdeki göstergelerden oluşan bir setle birlikte görüntülenen ayrıntılı bilgiler verilir. Ek olarak değerlendirme, bağımsız bir üçüncü şahıs tarafından kontrol edilir.


  ECO-Platform


  ECO-Platform’un hedefi, yapı ürünleriyle ilgili doğrulanmış ekolojik bilgilerin özellikle EPD’ler (çevresel ürün beyanları) formatında geliştirilmesidir. Özel ECO-Platform EPD’lerinin sağladığı katma değer, platformları Avrupa'daki tüm pazarlarda ve diğer pazarlarda kullanma olanağıdır.


  ECO-Platform EPD’leri, örn. HQE/INIES (Fransa),  IBU (Almanya) Veya BRE Global (Büyük Britanya) gibi Avrupa’nın en büyük program operatörleri tarafından desteklenmektedir. Bu sayede, kalitesinin uluslararası anlamda kabul görmesi garanti edilir.


  Çevresel ürün beyanları, yapı ürünleriyle ilgili ekolojik bilgiler için güvenilir kaynaklar olarak kendilerini kanıtlamıştır. ECO-Platform’un EPD’leri, ihtiyaç duyulan bilgileri, standart kurallara uyan standartlaştırılmış bir formda sunmaktadır.


  Geri dönüştürme ve VOC Sınıflandırması


  ALUCOBOND® tamamen geri dönüştürülebilir, yani hammaddeler ve alüminyum koruma sacları malzeme döngüsüne geri gönderilir ve yeni malzemelerin üretiminde kullanılır. Malzemeyi ayırmak için örneğin bıçaklı frezelerle malzeme küçük parçalara ayrılabilir ve ardından sınıflandırılabilir.


  Ekonomi için geri dönüşüm açısından en önemli özendirici unsuru sunan, alüminyumun yüksek maddi değeridir. Alüminyum, özelliklerini kaybetmeden sınırsız şekilde geri dönüştürülebilir. Hurdanın eritilmesi için, birincil üretimde gereken enerjinin sadece yaklaşık beşte biri kadar enerjiye ihtiyaç duyulur. Dolayısıyla, geri dönüşümün çevre için faydası çok açıktır.  Sandviç konsepti sayesinde daha düşük enerji tüketimi


  ALUCOBOND® üretiminde alüminyumun payı, tam çelik saca göre açıkça daha düşüktür. Bu sayede, aynı rijitlik değerinde bir metrekare üretmek için gereken enerji tüketimi bariz bir şekilde daha düşüktür.


  Karbon emisyonları

  ALUCOBOND®’un üretiminde, karbon emisyonlarımızı azaltmak için büyük çabalar sarf ettik. Uygulanan ilk girişimin hedefi, ALUCOBOND® PLUS ve ALUCOBOND® A2’nin hammaddeleri teslim edilirken karbon emisyonlarını asgariye indirmekti. Daha önce kamyon olan nakliye aracını tren olarak değiştirerek kamyonların kat ettiği mesafeden % 54 tasarruf edebildik, bu da ALUCOBOND® teslimatlarındaki karbon emisyonunun % 17 azaltılmasına karşılık geliyor.


  Bobin kaplama


  Avrupa Bobin Kaplama Birliği’nin (ECCA) bir üyesiyiz ve bobin kaplama standartları ve emisyon kontrolü konusunda lider konumundayız. Bobin kaplama işlemi sırasında tüm uçucu organik bileşiklerin (VOC’ler) % 99’ı yakalanır. Bu sayede, ALUCOBOND® kompozit panellerin bobin kaplaması ekolojik açıdan mutlak şekilde zararsızdır. VOC Sınıflandırması A+, bunu sertifikalandırır. Üretim prosesi, 2010/75/EU sayılı Direktif’in (Endüstriyel emisyonlar, IE Direktifi, 31. BImSchV’yi içerir) sıkı Avrupa ve Alman yönetmeliklerinin gerekliliklerini karşılar.


  Fazlalık boya, proses sırasında geri kazanılır ve atık olarak yakılmaz ve makinelerin temizlenmesi için kullanılan tüm solventler toplanır ve geri dönüştürülür.


  Schweiter Technologies'de Sürdürülebilirlik


  Schweiter Technologies, 3A Composites iş birimi sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaktadır. Şirketimiz bu sayede bütünsel bir sürdürülebilirlik stratejisi amaçlamaktadır. Daha fazla bilgi